تیپ(نظامی)ایران

تیپ(نظامی)ایران

تیپ یکی از یگان‌های ارتش است. هر تیپ معمولاً از سه هزار تا شش هزار سرباز تشکیل شده‌است.در بیشتر ارتش ها یک تیپ معمولاً از دو هنگ تشکیل شده است (چند تیپ با هم یک لشکر را تشکیل می‌دهند)

تیپ ها معمولاً به‌وسیلهٔ اعداد ترتیبی نامگذاری می‌شوند برای نمونه:

تیپ 55 هوابرد شیراز ارتش جمهوری اسلامی ایران

تیپ 40 پیاده سراب ارتش جمهوری اسلامی ایران

همچنین رده‌های گوناگون به نام آنها افزوده می‌شود مانند

«هوابرد که می شود تیپ هوابرد»

«کوهستانی که می شود تیپ کوهستانی»

«زرهی که می شود تیپ زرهی» و…