دسته(نظامی)ایران

دسته(نظامی)ایران


دسته یکی از یگان‌های ارتشی است.

فرماندهٔ یک دسته معمولاً درجهٔ ستوانی دارد.

هر دسته معمولاً از ۲۰-۴۲ سرباز تشکیل شده‌است.

 معمولاً ۴ گروه با هم یک دسته و ۴ دسته با هم یک گروهان تشکیل می‌دهند.

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اطلس جنگ تحمیلی فهرست یگان های ایران دسته(نظامی)ایران