گروه(نظامی)ایران

گروه(نظامی)ایران


گروه یکی از یگان‌های ارتشی است.

فرماندهٔ یک گروه معمولاً درجهٔ گروهبانی دارد.

هر گروه معمولاً از ۹ تا ۱۳ سرباز تشکیل شده‌است.

معمولاً ۲ جوخه (تیم) با هم یک گروه و ۴ گروه با هم یک دسته تشکیل می‌دهند.

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اطلس جنگ تحمیلی فهرست یگان های ایران گروه(نظامی)ایران