قرارگاه های ایران

قرارگاه های ایران


 

::. قرارگاه کجاست؟ و چرا به قرارگاه نیازمندیم؟

قرارگاه محلی است برای هم جهت کردن نیروها برای رسیدن به هدفی مشخص . در عرصه ی عمل نیروها هرچقدر هم که قوی باشند ولی متحد و یکپارچه و با هدفی مشخص و طبق نقشه و طرح از قبل طراحی شده کار نکنند ؛ در موقعیت عمل صحیح قرار نمی گیرند و کارایی و قدرتشان را ضایع میکنند . برای اینکه نیروهای پراکنده و متعدد را با هم متحد کنند مکانی به نام قرارگاه ایجاد میکنند تا همه ی نیروها طبق برنامه ای واحد و زیر نظر فرمانده ای واحد عمل کنند.

 

 

پیوند به دیگر وبگاه ها

 

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اطلس جنگ تحمیلی فهرست یگان های ایران قرارگاه های ایران