کشورها و مناطق جهان

کشورها و مناطق جهان


 

شما اگر از اوّل پیروزی انقلاب تا امروز هم نگاه کنید، ترتیب دشمنیها، به طور متوالی بوده است و نگذاشته‌اند که بین خصومت علیه جمهوری اسلامی، فاصله‌ای به وجود آید. قبل از آن که جنگ تحمیلی شروع شود، انواع و اقسام دشمنیهای اقتصادی و سیاسی و تهدیدهای گوناگون وجود داشت. جنگ تحمیلی که به وجود آمد، همه دشمنیها، در مسأله جنگ متمرکز شد. هر جای دنیا، اگر کسانی دشمنِ تشکیل یک حکومت بر مبنای اندیشه‌های نورانی اسلام و تفکّر مترقّی اسلامی بودند، در مسأله جنگ کوشش کردند که نگذارند ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی، با پیروزی نظامی، دشمن خود را از صحنه جنگ خارج کند و میخواستند مانع فتح نظامی جمهوری اسلامی شوند.در جنگ، کمک به دشمن ما (یعنی رژیم بعثی عراق) را همه برای خودشان یک امر لازم و واجب تلقّی کردند و بی‌محابا، این کمک را انجام دادند...شما به این دولتهایی که در آن روز، قدرتهای جهانی محسوب میشدند، نگاه کنید! قدرت نظام مارکسیستی، در هر نقطه دنیا که وجود داشت، پشت سر رژیم عراق بود. قدرت نظامی و مالی و سیاسی امریکا، پشت سر رژیم عراق بود....امریکا کمک کرد، کشورهای بلوک غرب تقریباً به طور کامل کمک کردند. بعضی صریحاً و بعضی هم محرمانه کمک کردند. امریکا و صهیونیستها و عوامل و هم‌پیمانها و تجّار وابسته و پشتیبانان مالی آنها، هر چه توانستند به کار بردند، برای این که شاید بتوانند جمهوری اسلامی را در این نبرد هشت ساله شکست دهند، ضربه‌ای وارد کنند، یا به نظام لطمه بزنند، یا اصل نظام را از بین ببرند، یا نظام را سرافکنده کنند و یا قطعه‌ای از کشور را ببرند. ملت ایران محکم ایستاد و بسیج نیروها، جوهر و حقیقت خود را در آن ماجرای عظیم نشان داد.

بیانات امام خامنه ای در دیدار جمعی از بسیجیان سراسر کشور / ۱۳۷۵/۰۸/۳۰

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اطلس جنگ تحمیلی رده های مرتبط کشورها و مناطق جهان