افغانستان؛کابل

افغانستان با نام رسمی جمهوری اسلامی افغانستان کشوری محصور در خشکی در آسیای میانه است و پایتخت آن کابل است. همسایگان افغانستان، پاکستان در جنوب و شرق، ایران در غرب، تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان در شمال و چین در شمال شرقی هستند.فارسی دری و پشتو زبان‌های رسمی این کشور و اسلام دین رسمی آن است.

خواندن 3896 دفعه