ناواستوار

ناواستوار یکم و دوم نام دو درجه در نیروی دریایی ایران اند که معادل استوار یکم و دوم در نیروهای زمینی و هوایی می‌باشند. ناواستوار یکم بالاترین درجه‌دار در نیروی دریایی می‌باشد.

خواندن 3466 دفعه