تفنگ

تفنگ گونه‌ای سلاح گرم دستی و انفرادی است. تفنگ معمولاً دارای قنداق است و کاربرد آن مستلزم استفاده از دو دست و شانه تیرانداز است. تفنگ‌های دارای مهمات دو نوع هستند: تفنگ ساچمه‌ای و تفنگ گلوله‌زنی. در تفنگ ساچمه‌ای تعدادی ساچمه فلزی در اثر فشار گاز باروت که در فشنگ ایجاد می‌شود از لوله تفنگ به بیرون پرتاب می‌شود. در تفنگ گلوله زنی فقط یک گلوله از لوله به بیرون می‌رود.تفنگ گلوله‌زنی معمولاً دارای لوله خاندار است که به همین دلیل دقت تیراندازی و برد آن بسیار بیشتر از تفنگ ساچمه‌ای است.

 

اسلحه کمری


اسلحه کمری نوعی سلاح که معمولا سلاح گرم و گاهی اسلحه سرد است و با هر یک از دو دست قابل استفاده می‌باشد. به دلیل اینکه این نوع اسلحه را معمولاً در جلد یا غلاف به کمر می‌بندند، به آن اسلحه یا سلاح کمری می‌گویند. اسلحه کمری معمولاً توسط نیروهای نظامی و انتظامی استفاده می‌شود.

 

آشنایی با تفنگ تک لول و دو لول


تفنگ دولول معمولاً به نوعی تفنگ ساچمه‌زنی شکاری گفته می‌شود که در آن دو لوله موازی در کنار یا روی‌هم قرار دارد. کالیبر این‌گونه تفنگ‌ها معمولاً ۱۲ است ولی کالیبرهای دیگر آن نیز وجود دارد. تفنگ دولول بیشتر برای شکار پرندگان به کار می‌رود. از خصوصیات تفنگ دو لول می توان به این نکته توجه کرد که سر یکی از لول‌ها کمی تنگ تر است که البته با چشم نمی توان تشخیص داد. این خاصیت برای آن است که لوله مذکور برای فاصله‌های دورتر است و لول دیگر برای فاصله نزدیک است. نکته دیگر این است که هرچه طول لوله کوتاهتر و سر آن گشاد تر باشد برد گلوله کمتر می‌شود و میزان پراکندگی ساچمه‌ها در هنگام شلیک بیشتر است.تفنگ دولول معمولا دو ماشه دارد اما انواع جدیدتر آن به صورت تک ماشه نیز تولید می شود.

 

آشنایی با تفنگ ساچمه‌زنی


یا تفنگ ساچمه پران نوعی تفنگ است که دارای لوله فاقد خان بوده و در هر نوبت تیراندازی (شلیک) تعداد زیادی ساچمه کوچک را بسوی هدف شلیک می‌کند. این گونه تفنگ معمولاً در شکار و ورزش و گاه در جنگ و برای نیروهای انتظامی بکار می‌رود. برد تفنگ ساچمه‌ای معمولاً از ۱۰۰ متر تجاوز نمی‌کند. اغلب تفنگهای دولول در این گروه قرار می‌گیرند. فشنگ تفنگ ساچمه‌ای معمولاً پوکه مقوایی یا پلاستیک دارد و اندازه آن با عددی بیان می‌شود که گاه در فارسی، به قیاس از تفنگ گلوله‌زنی، کالیبر خوانده می‌شود. به آن‌چه که در فارسی کالیبر تفنگ ساچمه‌ای گفته می‌شود در آمریکا گیج (gauge) و در انگلیس بور (bore) می‌گویند.

 

آشنایی با تفنگ گلوله زنی


در تفنگ ساچمه‌ای تعدادی ساچمه فلزی در اثر فشار گاز باروت که در فشنگ ایجاد می‌شود از لوله تفنگ به بیرون پرتاب می‌شود. در تفنگ گلوله زنی فقط یک گلوله از لوله به بیرون می‌رود. تفنگ گلوله‌زنی معمولاً دارای لوله خاندار است که به همین دلیل دقت تیراندازی (شلیک) و برد آن بسیار بیشتر از تفنگ ساچمه‌ای است.

 

اجزاء تشکیل دهنده تفنگ


خشاب_ سرنیزه _ قنداق _ گلنگدن _ ماشه _ گلوله=فشنگ

 

تفنگ های بکار گرفته شده در جنگ ایران و عراق


  • تفنگ برنو
  • تفنگ ام یک
  • تفنگ ژ- 3
  • کلاشنیکف

 

سلاح های کمری بکار رفته در جنگ ایران و عراق


  • کلت برونینگ
  • کلت برتا
  • کلت اعلام خبر

 

خواندن 3819 دفعه