هربرت اوکون

هربرت اوکون ؛ معاون نماینده‌ی آمریکا در سازمان ملل   که به هنگام نطق ریاست جمهوری ایران (حضرت ایت الله خامنه ای) سالن مجمع را ترک کرد، اعلام داشت سخنان ریاست جمهور ایران «تحریف حقایق» بود و تصویر نادرستی از سیاست آمریکا ارائه کرد.

 


[منبع سایت خامنه ای دات ای ار]

خواندن 1892 دفعه