ابن شیخ مازندرانی-محمد

محمد ابن شیخ مازندرانی (1350ه.ق_1281ه.ق)

فرزند شیخ زین العابدین بارفروشی حائری ، از علماء بزرگ اواخر قاجار است.ایشان تحصیلات را تا مقام اجتهاد در عتبات به پایان رساند و مدت چهارده سال در هندوستان اقامت داشت.وی از حامیان مشروطه ایران به شمار می رفت و علماء نجف را به پشتیبانی از قیام مردم ایران ترغیب می کرد. مدت کوتاهی هم نیابت تولیت مدرسه سپهسالار را بر عهده داشت.روزگار پایانی زندگی را در قم گذراند. از اثارش دستورالعمل ، رساله تمیزیه و سفرنامه ابن شیخ است.

 

 پانویس


کتاب علماء مازندران از قاجار تا امروز؛به کوشش یوسف الهی و شهرام قلی پور گودرزی؛صفحه 30

 

برچسب‌ها
خواندن 767 دفعه
شما اینجا هستید: صفحه اصلی اطلس استان ها علما و شخصیت های استان مازندران ابن شیخ مازندرانی-محمد