ابوالحسنی - یعقوب

یعقوب ابوالحسنی (1247ه.ش)

اهل بابل کنار بود. تحصیلات مقدماتی را در مدرسه مولانای بابل اغاز کرد و برای فراگیری سطوح عالیه به عتبات رفت و طی هشت سال از محضر استادان نجف بهره برد و موفق به اخذ اجتهاد شد.پس از ان به زادگاهش بازگشت و مرجع امور دینی و حقوقی گردید افزون بر این در مدارس صدر و مولانا به تدریس پرداخت.

 

پانویس


کتاب علماء مازندران از قاجار تا امروز؛به کوشش یوسف الهی و شهرام قلی پور گودرزی؛صفحه 31

 

خواندن 713 دفعه