احمدی فیروزجایی-محمد

محمد احمدی فیروزجایی (1343ه.ش-1288ه.ش)

فرزند شیخ حسین مجتهد و متولد نجف است ومقدمات را نزد پدر و علمای قم فرا گرفت .سپس به عتبات رفت و پس از اخذ اجتهاد به بندپی بازگشت.او پس از فوت پدر (1362ه.ق) ریاست حوزه علمیه پادشاه امیر و شیخ موسی را بر عهده گرفت.

 

پانویس


کتاب علماء مازندران از قاجار تا امروز؛به کوشش یوسف الهی و شهرام قلی پور گودرزی؛صفحه 32

 

برچسب‌ها
خواندن 901 دفعه