استادزاده - سیدحسن

سید حسن استادزاده (1399ه.ق-1314ه.ق)

مقدمات را نزد پدر سید احمد استاد و دیگر علمای بابل فرا گرفت سپس راهی نجف شد و از درس سید کاظم یزدی ، خوانساری و دیگر علما بهره برد و به دریافت اجتهاد نائل گردید و به بابل بازگشت و به تدریس و امامت مسجد جامع شهر پرداخت.

 

پانویس


کتاب علماء مازندران از قاجار تا امروز؛به کوشش یوسف الهی و شهرام قلی پور گودرزی؛صفحه 35

 

برچسب‌ها
خواندن 706 دفعه