استاد - سیداحمد

سید احمد استاد (1365ه.ق-1280ه.ق)

دروس مقدماتی را در محضر استادان بابل فرا گرفت.سپس به عتبات رفت و از درس بزرگانی چون شریعت اصفهانی،سید کاظم یزدی و ملا عبدالله مازندرانی بهره برد و در 1329ه.ق پس از دریافت اجازه اجتهاد به زادگاهش بابل بازگشت و به تدریس و ارشاد اشتغال داشت .شیخ کبیر در سالهای اخر عمرش امامت مسجد جامع را به او واگذار کرد.

 

 پانویس


کتاب علماء مازندران از قاجار تا امروز؛به کوشش یوسف الهی و شهرام قلی پور گودرزی؛صفحه 35

برچسب‌ها
خواندن 673 دفعه