اسحاقی قادیکلایی-رضا

رضا اسحاقی قادیکلایی از علمای قائمشهر که به زهد و تقوی نامدار بود.ایشان در فعالیت های مذهبی و اجتماعی نقش بسزایی در منطقه داشت .او تحصیلات خود را در قم تا سطوح عالیه فرا گرفت و از مراجع بزرگی چون حجت کوهکمری و گلپایگانی اجازه اجتهاد داشت. وی پس از تحصیلات به زادگاهش بازگشت.

 

 پانویس


کتاب علماء مازندران از قاجار تا امروز؛به کوشش یوسف الهی و شهرام قلی پور گودرزی؛صفحه 36

برچسب‌ها
خواندن 694 دفعه