اسدی کوایی-احمد

احمد اسدی کوایی (1342ه.ش)

پس از تحصیل سطح در هزار جریب به عتبات رفت و از درس میرزای شیرازی ، ضیاء عراقی و اصفهانی بهره برده و به اجتهاد رسید.سپس به زادگاهش بازگشت و حوزه علمیه کوا را تاسیس کرد و به تدریس پرداخت و در فعالیت های فرهنگی-اجتماعی منطقه نقش موثری داشت

 

 پانویس


کتاب علماء مازندران از قاجار تا امروز؛به کوشش یوسف الهی و شهرام قلی پور گودرزی؛صفحه 37

 

برچسب‌ها
خواندن 733 دفعه