امامی مازندرانی-مهدی

مهدی امامی مازندرانی (1337ه.ش-1285ه.ش)

او مقدمات را در بابل گذراند . سپس به تهران رفت و در زمره شاگردان شیخ فضل الله نوری قرار گرفت . پس از مدتی به عتبات رفت و با اخذ اجتهاد به زادگاهش بازگشت. سپس به قم رفت و تا پایان زندگی در آنجا ماند و از استادان صاحب نام مدارس علوم دینی قم شد . او در پی اعتراض به اقدامات رضا شاه مدتی در کاشان تبعید بود.رساله عملیه از اثار اوست.

 

 پانویس


کتاب علماء مازندران از قاجار تا امروز؛به کوشش یوسف الهی و شهرام قلی پور گودرزی؛صفحه 42

برچسب‌ها
خواندن 677 دفعه