امامی - مرتضی

مرتضی امامی (1379ه.ش-1290ه.ش)

پس از فراگیری مقدمات ابتدایی در مدرسه سلیمان خان ساری ، به عتبات رفت و از محضر استادانی چون ضیاء عراقی ؛ نائینی و اصفهانی بهره برده و از ایشان اجازه اجتهاد دریافت کرد.سپس در سال/1317ه.ش به ایران بازگشت و مرجع امور شرعی و حقوقی اهالی منطقه شد . ایشان در منزل و مدتی هم در مدرسه سلیمان خان به تدریس اشتغال داشت . امامی در فعالیت های سیاسی-اجتماعی منطقه نقش موثری داشت.

 

پانویس


کتاب علماء مازندران از قاجار تا امروز؛به کوشش یوسف الهی و شهرام قلی پور گودرزی؛صفحه 43

 

برچسب‌ها
خواندن 652 دفعه