ایتی - حسن

حسن ایتی (1380ه.ق_1290ه.ق)

پدر بزرگش ملا مهدی مازندرانی هزار جریبی در بروجرد اقامت گزید و او در انجا نشو و نما یافت.مقدمات را نزد شیخ محمد ابراهیم تویسرکانی فرا گرفت سپس به عتبات رفت و از محضر استادانی چون : اخوند خراسانی ؛ سید کاظم یزدی و میرزای شیرازی بهره برد و به درجه اجتهاد رسید پس از ان به موطن خود بازگشت. از اثار اوست : دیوان حسنی ؛ الهادی ؛ مفتاح الجنه

 

 پانویس


کتاب علماء مازندران از قاجار تا امروز؛به کوشش یوسف الهی و شهرام قلی پور گودرزی؛صفحه 47

 

برچسب‌ها
خواندن 709 دفعه