پیشنماز-میرزاابوالحسن

میرزا ابوالحسن پیشنماز املی (1361ه.ش_1280ه.ش)

فرزند اقا محمد پیشنماز است تحصیلات دینی را نخست در امل نزد پدر و دیگر علمای انجا فرا گرفت .سپس به عتبات رفت و بیش از هفت سال از محضر استادانی چون اصفهانی ؛ ضیاءعراقی بهره برد و به درجه اجتهاد رسید. سپس به زادگاهش بازگشت و ریاست مدرسه علمیه هاشمی را به عهده گرفت و به تدریس و ارشاد پرداخت.

 

پانویس


کتاب علماء مازندران از قاجار تا امروز؛به کوشش یوسف الهی و شهرام قلی پور گودرزی؛صفحه 52

 

برچسب‌ها
خواندن 680 دفعه
شما اینجا هستید: صفحه اصلی اطلس استان ها علما و شخصیت های استان مازندران پیشنماز-میرزاابوالحسن