ثاقبی - سید ابراهیم

سید ابراهیم ثاقبی (1362ه.ق_1288ه.ق)

تحصیلات مقدماتی را نزد علمای بابل فرا گرفت سپس به نجف رفت و از درس استادانی چون :شریعت اصفهانی ؛ سیدکاظم یزدی؛محمد تقی شیرازی بهره برد و به مقام اجتهاد رسید پس از ان به بابل امد و در مسجد و مدرسه کاظم بیک به ارشاد و تدریس مشغول شد و شاگردان بسیاری پرورش داد.

 

پانویس


کتاب علماء مازندران از قاجار تا امروز؛به کوشش یوسف الهی و شهرام قلی پور گودرزی؛صفحه 57

برچسب‌ها
خواندن 648 دفعه