حسینی- سیدعبدالغفار

سید عبدالغفار حسینی مازندرانی (1365ه.ق_1285ه.ق)

مقدمات را در مدارس بابل فرا گرفت. سپس به عتبات رفت و از محضر بزرگانی چون : حسینعلی همدانی ؛ اخوند خراسانی ؛ حبیب رشتی کسب فیض کرد . به مقام اجتهاد رسید و در سیر و سلوک یگانه شد. او میان شیعیان هند ؛ افریقا و عراق مریدان بسیاری داشت و در نجف در مسجد هندی به اقامه ،ارشاد و تدریس مشغول بود . امام خمینی ره و ایت الله بهجت به ایشان ارادت ویژه داشتند.

 

پانویس


کتاب علماء مازندران از قاجار تا امروز؛به کوشش یوسف الهی و شهرام قلی پور گودرزی؛صفحه 62

 

برچسب‌ها
خواندن 605 دفعه