رحمانی - عبدالرحمن

عبدالرحمن رحمانی (1348ه.ش_1287ه.ش)

به هنگام اقامت پدرش (شیخ عبدالرحیم مجتهد) در عتبات در نجف زاده شد. سپس به همراه خانواده به ساری بازگشت و تحصیلات خود را نزد پدر و علمای انجا اغاز کرد . پس از ان به نجف عزیمت نمود و مدت هشت سال به فراگیری سطوح عالیه پرداخت و از استادان خود اجازه نامه اجتهاد دریافت کرد و راهی وطن گردید و به تدریس در مدارس جدید مشغول شد سپس به عنوان سردفتردار اسناد رسمی فعالیت داشت

 

 پانویس


کتاب علماء مازندران از قاجار تا امروز؛به کوشش یوسف الهی و شهرام قلی پور گودرزی؛صفحه  70

 

برچسب‌ها
خواندن 634 دفعه