رحمانی - عبدالرحیم

عبدالرحیم رحمانی (1330ه.ش_1249ه.ش)

تحصیلات مقدماتی را در ساری و سپس سطوح عالیه را در عتبات فرا گرفت . او از مجتهدان برجسته و متنفذ اواخر قاجار در ساری بود که در فقه و اصول و خطابه شهرت داشت. در فعالیت های اجتماعی سیاسی منطقه نقشی موثر داشت . وی در تاسیس جمعیت شیر و خورشید ساری تاثیرگذار بود و در سال 1328ه.ش نماینده ساری در مجلس موسسان شد.

 

 پانویس


کتاب علماء مازندران از قاجار تا امروز؛به کوشش یوسف الهی و شهرام قلی پور گودرزی؛صفحه 69

برچسب‌ها
خواندن 633 دفعه