سمامی حائری-عبداللطیف

عبداللطیف سمامی حائری (1400ه.ق_1330ه.ق)

اهل نارنج بن رامسر است و پس از فراگیری مقدمات و ادبیات در سال/1343ه.ق در حوزه علمیه شیخ محمد حسین تنکابنی به اموختن علوم دینی پرداخت و از محضر فرید تنکابنی و شیخ علی اکبر فلکی هم بهره برد. سپس به قزوین ؛ قم و مشهد عزیمت کرد و نزد استادانی چون : ادیب نیشابوری و سید احمد یزدی تلمذ نمود . پس از ان در سال/1351ه.ق به عتبات رفت . وی برای مدتی به موطن بازگشت اما در سال/1361ه.ق دوباره به عتبات عزیمت نمود و با طی مدارج عالیه نزد بزرگان نجف چون : املی ؛ حکیم ؛ خویی . به اجتهاد رسید سپس به کتالم رامسر بازگشت. از اثارش عبارتند از : تقریرات استادان نجف چون : خویی ؛ املی؛شیرازی . رساله ای در صلواه ؛ زنادقه در اسلام

 

 پانویس


کتاب علماء مازندران از قاجار تا امروز؛به کوشش یوسف الهی و شهرام قلی پور گودرزی؛صفحه 78

برچسب‌ها
خواندن 647 دفعه