سیف زاده-عبدالحسین

عبدالحسین سیف زاده سالکی (1325ه.ش_1270ه.ش)

مقدمات را نزد پدر (سیف الاسلام) و علمای دیگر بابل فرا گرفت .سپس به عتبات رفت و حدود هفده سال نزد استادانی چون اصفهانی؛نائینی ؛ کمپانی بهره برده و به اجتهاد رسید .پس از ان به بابل بازگشت و در مدرسه صدر به تدریس پرداخت.

 

پانویس


کتاب علماء مازندران از قاجار تا امروز؛به کوشش یوسف الهی و شهرام قلی پور گودرزی؛صفحه 79

 

برچسب‌ها
خواندن 606 دفعه