شریف طبرستانی-محسن

محسن شریف طبرستانی (1360ه.ق_1289ه.ق)

مقدمات علوم دینی را نزد پدر(ملاحبیب الله) و شیخ نصرالله جویباری و شیخ عبدالصمد المشیری در مدرسه شیخ ابراهیم بابل فرا گرفت. سپس در/1322ه.ق به نجف عزیمت کرد و از درس بزرگانی چون : ملا عبدالله بارفروشی مازندرانی ؛ شریعت اصفهانی ؛ سید کاظم یزدی و اخوند خراسانی کسب دانش نمود و موفق به اخذ اجتهاد از ایشان شد. پس از ان در سال/1338 به زادگاهش بابل بازگشت و در مدارس علمیه انجا به تدریس پرداخت . از اثارش عبارتند از: زکوه ؛ مباحث الفاظ؛ قضا در اسلام و تعلیقاتی بر مکاسب.

 

 پانویس


کتاب علماء مازندران از قاجار تا امروز؛به کوشش یوسف الهی و شهرام قلی پور گودرزی؛صفحه 82

برچسب‌ها
خواندن 608 دفعه