صالحی - علیجان

علیجان صالحی (1339ه.ش_1219ه.ق)

تحصیلات خود را در بابل و نجف با اخذ اجتهاد به پایان رساند . سپس به زادگاهش امد و پس از سید حبیب الله غروی در مسجد بی سر تکیه به اقامه جماعت پرداخت وی یکی از مدرسان حوزه صدر بود.

 

 پانویس


کتاب علماء مازندران از قاجار تا امروز؛به کوشش یوسف الهی و شهرام قلی پور گودرزی؛صفحه 89

 

برچسب‌ها
خواندن 640 دفعه