صدرایی-سید عبدالرسول

سیدعبدالرسول صدرایی (1323ه.ش_1261ه.ش)

سطوح علوم دینی را در مدارس بابل فرا گرفت سپس راهی نجف شد و نزد اخوند خراسانی ؛ شیخ عبدالله مازندرانی ؛ تهرانی و.. کسب فیض کرده و به مقام اجتهاد رسید و راهی بابل شد. او در انجا به تدریس در مدرسه کاظم بیک مشغول بود.

 

 پانویس


کتاب علماء مازندران از قاجار تا امروز؛به کوشش یوسف الهی و شهرام قلی پور گودرزی؛صفحه 89

 

برچسب‌ها
خواندن 613 دفعه