صدوقی مازندرانی-مصطفی

مصطفی صدوقی مازندرانی (1359ه.ش_1322ه.ق)

مقدمات تحصیل را در ساری نزد پدرش(شیخ مرتضی صدوقی) و دیگر استادان مدرسه سلیمان خان فرا گرفت سپس به مشهد رفت و مدت چهار سال نزد علمایی چون ادیب نیشابوری ؛ شیخ کاظم دامغانی و میرزا مهدی اصفهانی بهره برد پس از ان به عتبات عزیمت کرد و سطوح عالیه را نزد بزرگانی چون : اصفهانی ؛ عراقی و کمپانی فرا گرفته و به درجه اجتهاد رسید . سپس به ساری بازگشت و در مسجد جامع ساری به اقامه نماز پرداخت . او همچنین همراه با علمای دیگر ساری به احیای حوزه رضا خان ساری مشغول شد و به تدریس پرداخت وی در فعالیت های سیاسی – اجتماعی منطقه نقش موثری داشت.

 

پانویس


کتاب علماء مازندران از قاجار تا امروز؛به کوشش یوسف الهی و شهرام قلی پور گودرزی؛صفحه 91

برچسب‌ها
خواندن 675 دفعه