طبرسی مازندرانی- حسن

حسن طبرسی مازندرانی (1353ه.ش_1314ه.ق)

مقدمات را در ساری فرا گرفت پس از مدتی برای ادامه تحصیل به مشهد رفت و نه سال در انجا اقامت داشت سپس به زادگاهش بازگشت دیری نگذشت که برای رسیدن به مدارج عالیه به عتبات رفت و از درس استادانی چون : ضیاء عراقی ؛ اصفهانی و نائینی بهره برد و به درجه اجتهاد نائل امد . وی طی هفت سال اقامت مدتی در قم و سمنان به فعالیت مذهبی پرداخت .سپس به زادگاهش بازگشت و در سوچلما حوزه درس گشود . ایشان از طبع شعر هم بهره داشتند.

 

 پانویس


کتاب علماء مازندران از قاجار تا امروز؛به کوشش یوسف الهی و شهرام قلی پور گودرزی؛صفحه 92

 

برچسب‌ها
خواندن 652 دفعه