طیبی - مهدی

مهدی طیبی (1334ه.ش_1244ه.ش)

مقدمات را در بابلکنار و بابل فرا گرفت سپس به عتبات رفت و از بزرگانی چون سید کاظم یزدی ؛ اخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی بهره برد و به اجتهاد رسید سپس به زادگاهش بازگشت و به تدریس و ارشاد مشغول شد.

 

 پانویس


کتاب علماء مازندران از قاجار تا امروز؛به کوشش یوسف الهی و شهرام قلی پور گودرزی؛صفحه 94

 

برچسب‌ها
خواندن 571 دفعه