عظیمی - سید محمد

سید محمد عظیمی (1348ه.ش_1271ه.ش)

مقدمات تحصیل را نزد پدر (میرابوالقاسم) و علمای دیگر ساری فرا گرفت سپس به عتبات رفت و در محضر استادان بنام انجا چون اصفهانی و عراقی به مدارج عالیه رسید و موفق به دریافت اجازه اجتهاد شد. سپس به زادگاهش بازگشت و به امامت و ارشاد در مسجد جامع اشتغال داشت. او در جریان های سیاسی-اجتماعی ان زمان تاثیر گذار بود

 

 پانویس


کتاب علماء مازندران از قاجار تا امروز؛به کوشش یوسف الهی و شهرام قلی پور گودرزی؛صفحه 95

 

برچسب‌ها
خواندن 673 دفعه