عظیمی-میر ابوالقاسم

میرابوالقاسم عظیمی

از مجتهدان ساری در اواخر قاجار بود. او بعد از فراگیری مقدمات تحصیل در ساری به عتبات رفت و پس از هفت سال اقامت در انجا و اخذ اجتهاد به زادگاهش بازگشت و در مسجد جامع ساری به اقامه جماعت و تدریس پرداخت. ایشان در برخی از فعالیت های اجتماعی – مذهبی منطقه حظور فعال داشتند.

 

 پانویس


کتاب علماء مازندران از قاجار تا امروز؛به کوشش یوسف الهی و شهرام قلی پور گودرزی؛صفحه 95

 

برچسب‌ها
خواندن 623 دفعه