علامه - محمدصالح

محمد صالح علامه مازندرانی (1350ه.ش_1298ه.ق)

فرزند شیخ فضل الله قاسمی بندپئی است. این دانشمند ذوالفنون تحصیلات را نخست نزد پدر و برادرش(شیخ علی علامه) فرا گرفت. سپس از محضر اخوند خراسانی و میرزا حسین خلیل تهرانی بهره برد و به مقام اجتهاد رسید او در سال/1324ه.ق به ایران امد و از انجا به موطن خود بابل بازگشت و به تدریس و حل مسائل شرعی و علمی مردم مشغول شد وی بخاطر  مخالفتی که به رفتار رضاخان داشت از بابل به سمنان تبعید گردید و تا پایان عمر در انجا ماند . علمای بسیاری از وجودش بهره بردند از وی تالیفات بسیاری باقی ماند که برخی از انها عبارتند از : حکمت بوعلی(در پنج جلد) ؛ لوح محفوظ الواقف ؛ مناسک حج ؛ دیوان الادب؛ بستان الادب ؛ الباقیات الصالحات ؛ رساله ید و بیضا.

 

 پانویس


کتاب علماء مازندران از قاجار تا امروز؛به کوشش یوسف الهی و شهرام قلی پور گودرزی؛صفحه 98

 

برچسب‌ها
خواندن 619 دفعه