فلسفی - علی

علی فلسفی (1384ه.ش)

مقدمات تحصیل را نزد پدر (شیخ محمد رضا) و برادرش (میرزا ابوالقاسم) فرا گرفت و در ادامه از محضر دیگر علمای تهران چون : شیخ حسین نوایی ، سید محمد قصیر ، شیخ محمد حسین بروجردی بهره برد . درسال 1324 برای ادامه تحصیل خارج فقه به نجف رفت و از استادانی چون : اصفهانی ؛ شیخ محمد علی کاظمینی و خویی استفاده کرد و تقریرات درس خویی را نوشت که مورد تایید استادش قرار گرفت و همچنین اجازه اجتهاد از او دریافت کرد و به تدریس لمعه و کفایه پرداخت سپس در سال 1304ه.ش به تهران بازگشت و به تدریس مشغول شد پس از مدتی به دعوت میلانی به مشهد رفت و تا فرجام عمر به تدریس در انجا اشتغال داشت.

 

پانویس


کتاب علماء مازندران از قاجار تا امروز؛به کوشش یوسف الهی و شهرام قلی پور گودرزی؛صفحه 111

 

برچسب‌ها
خواندن 628 دفعه