قائمی - محمد

محمد قائمی (1388ه.ش_1320ه.ش)

پدرش شیخ نصرالله متخلص به کاشف بود . او پس از تحصیل مقدمات در بابل به قم رفت و به مدارج عالیه در علوم دینی رسید و از بزرگانی چون : گلپایگانی ، میرزا هاشم املی و مظاهری اجازه اجتهاد داشت . وی نماینده مراجعی چون : مرعشی نجفی ، میرزا هاشم املی ، گلپایگانی و صافی بود. پس از تحصیل به تدریس در مدارس و سپس در دانشگاه های شهرهای مازندران اشتغال داشت . از او مجموعه اشعار بجا مانده است.

 

 پانویس


کتاب علماء مازندران از قاجار تا امروز؛به کوشش یوسف الهی و شهرام قلی پور گودرزی؛صفحه 112

 

برچسب‌ها
خواندن 712 دفعه