گرجی نشلی - عبدالصمد

عبدالصمد گرجی نشلی (1324ه.ش_1234ه.ش)

فرزند ملایدالله است پس از فراگیری مقدمات علوم دینی در زادگاهش (بندپی) به عراق عزیمت کرد و نزد علمای نجف کسب دانش نمود و پس از ده سال با کسب اجازه اجتهاد از محضر فقهای بزرگ نجف به بندپی بازگشت .ایشان مدرس حوزه علمیه مقریکلای بندپی غربی و متولی موقوفات عبدالحسین خان انجا بود. وی در مسائل اجتماعی-سیاسی منطقه تاثیرگذار بود.

 

 پانویس


کتاب علماء مازندران از قاجار تا امروز؛به کوشش یوسف الهی و شهرام قلی پور گودرزی؛صفحه 117

 

برچسب‌ها
خواندن 621 دفعه