مازندرانی - عبدالله

عبدالله مازندرانی (1291ه.ش_1219ه.ش)

از ارکان ثلاثه جریان مشروطه و هم رزم اخوند خراسانی بود او تحصیلات مقدماتی را نزد پدر (ملا محمد نصیر) و دیگر علمای بابل بویژه ملا محمد اشرفی بهره برد سپس به عتبات رفت و از درس ملا حبیب رشتی ؛ ملا زین العابدین بارفروشی ؛ کاشف الغطاء استفاده کرد و به اجتهاد رسید به تدریس و مرجعیت شیعیان مشغول شد و شاگردان بسیاری تربیت کرد و در نهضت مشروطه به پشتیبانی از حرکت مردمی پرداخت. از جمله اثارش عبارتند از: رساله ای در وقف ؛ اهبه العباد (رساله عملیه) ؛ کتاب در اصول.

 

پانویس


کتاب علماء مازندران از قاجار تا امروز؛به کوشش یوسف الهی و شهرام قلی پور گودرزی؛صفحه 120

 

برچسب‌ها
خواندن 612 دفعه