مازندرانی- عبدالهادی

میرزا عبدالهادی مازندرانی

از مجتهدان برجسته اواخر قاجار بود که پس از اخذ درجه اجتهاد به تدریس و ارشاد اشتغال داشت

 

 پانویس


کتاب علماء مازندران از قاجار تا امروز؛به کوشش یوسف الهی و شهرام قلی پور گودرزی؛صفحه 119

 

برچسب‌ها
خواندن 603 دفعه