مبینی سوچلمایی-احمد

احمد مبینی سوچلمائی (1307ه.ش_1240ه.ش)

مقدمات تحصیل را در هزار جریب و گرگان فرا گرفت سپس در مدارس مشهد مقدس به ادامه تحصیل پرداخت پس از ان برای کسب دانش عالیه به عتبات عزیمت کرد و بعد از دوازده سال کوشش موفق به دریافت اجتهاد شد سپس به زادگاهش بازگشت و در امور اجتماعی-مذهبی ان منطقه  نقشی موثر داشت.

 

 پانویس


کتاب علماء مازندران از قاجار تا امروز؛به کوشش یوسف الهی و شهرام قلی پور گودرزی؛صفحه 121

 

برچسب‌ها
خواندن 617 دفعه