مجتهد ساروی-میرزااقا

میرزا اقا مجتهد ساروی

معروف به پیشنماز از علمای برجسته ساری در دوره قاجار بود که پس از اخذ درجه اجتهاد در ساری به تدریس و ارشاد اشتغال داشت.

 

 پانویس


کتاب علماء مازندران از قاجار تا امروز؛به کوشش یوسف الهی و شهرام قلی پور گودرزی؛صفحه 121

 

برچسب‌ها
خواندن 642 دفعه