محمدی بادابسری-سیدخلیل

سید خلیل محمدی بادابسری (1366ه.ش_1329ه.ق)

مقدمات علوم دینی را نزد شیخ مهدی ورپامی ؛ شیخ حسن طبرسی ؛ شیخ محمد علی ربانی ؛ شیخ عبدالجبار فقیهی فراگرفت سپس به کوهستان رفت و از محضر ایت الله محمد کوهستانی بهره برد. پس از ان به عتبات رفت و نزد استادان نجف چون : شاهرودی ؛ میرزا هاشم املی ؛ مرعشی نجفی دروس خارج را اموخت و با کسب اجازات اجتهاد به زادگاهش بادابسر هزارجریب بازگشت و با تاسیس مدرسه علوم دینی به تدریس و ارشاد پرداخت.

 

 پانویس


کتاب علماء مازندران از قاجار تا امروز؛به کوشش یوسف الهی و شهرام قلی پور گودرزی؛صفحه 125

 

برچسب‌ها
خواندن 690 دفعه
شما اینجا هستید: صفحه اصلی اطلس استان ها علما و شخصیت های استان مازندران محمدی بادابسری-سیدخلیل