نوری - عبدالنبی

عبدالنبی نوری (1342ه.ق_1254ه.ق)

مقدمات را در زادگاهش فرا گرفت سپس در بابل و امل به تحصیل ادامه داد و مورد توجه سعید العلمای بارفروشی بود سپس به عتبات رفت و از محضر میرزای شیرازی بهره برد و به مراتب اجتهاد رسید پس از مدتی در تهران اقامت گزید و در جریان مشروطه از هواداران شیخ فضل الله نوری بود وی بعدها از همفکران شهید مدرس بود و در امور سیاسی و اجتماعی نقش موثر داشت.

 

 پانویس


کتاب علماء مازندران از قاجار تا امروز؛به کوشش یوسف الهی و شهرام قلی پور گودرزی؛صفحه 142

 

برچسب‌ها
خواندن 570 دفعه