نیاکی - سید صادق

سید صادق نیاکی

از مجتهدان بنام مازندران در اواخر قاجار بود که پس از تحصیلات عالیه در ساری رحل اقامت افکند و به امور دینی و حقوقی اشتغال داشت.

 

 پانویس


کتاب علماء مازندران از قاجار تا امروز؛به کوشش یوسف الهی و شهرام قلی پور گودرزی؛صفحه 144

 

برچسب‌ها
خواندن 651 دفعه