احمدی فیروزجایی-مهدی

مهدی احمدی فیروزجایی (1383ش_؟)

تحصیلات مقدماتی را در مدرسه علمیه پادشامیر بندپی نزد دائی اش شیخ محمد احمدی و شیخ حیدر مهدوی گذراند . سپس به قم رفت و پس از چند سال جهت فراگیری سطوح بالاتر به نجف رفته و دوازده سال در آنجا اقامت داشت . پس از طی مدارج عالیه به زادگاهش فیروزجای بندپی بازگشت و مرجع امور شرعی شد.

 

پانویس


کتاب علماء مازندران از قاجار تا امروز؛به کوشش یوسف الهی و شهرام قلی پور گودرزی؛صفحه 33

 

برچسب‌ها
خواندن 651 دفعه