شریف نژاد-محمد حسین

محمد حسین شریف نژاد (1388ش _ 1304ش)

مقدمات را در بابل آموخت. سپس به قم رفت و نزد علمایی چون شیخ مهدی امامی امیر کلایی مدارج عالیه را فرا گرفت و در  سال/1344ش به بابل بازگشت و به تدریس و ارشاد پرداخت. او در جریان های سیاسی و اجتماعی منطقه نقش موثری داشت.

 

پانویس


کتاب علماء مازندران از قاجار تا امروز؛به کوشش یوسف الهی و شهرام قلی پور گودرزی؛صفحه 83

 

برچسب‌ها
خواندن 582 دفعه