طبرسی - عزیز الله

عزیز الله طبرسی (1387ق_1304ق)

از علمای بنام آمل بود که سالها در مدارس علمیه آنجا به تدریس اشتغال داشت. او در فعالیت های مذهبی اجتماعی شهر نقش بسزایی داشت.

 

پانویس


کتاب علماء مازندران از قاجار تا امروز؛به کوشش یوسف الهی و شهرام قلی پور گودرزی؛صفحه 93

 

برچسب‌ها
خواندن 516 دفعه