عبدالصمدی-عبدالواحد

عبدالواحد عبدالصمدی (1336ش_1261ش)

تحصیلات علوم اسلامی را نزد پدرش شیخ عبدالصمد علمشیری و علمای دیگر بهره برد و به وعظ و خطابه مشغول شد.

 

پانویس


کتاب علماء مازندران از قاجار تا امروز؛به کوشش یوسف الهی و شهرام قلی پور گودرزی؛صفحه 95

 

برچسب‌ها
خواندن 542 دفعه