عمادی - سیدعلی

سید علی عمادی

از علمای برجسته ساری در اواخر قاجار بود.

 

پانویس


کتاب علماء مازندران از قاجار تا امروز؛به کوشش یوسف الهی و شهرام قلی پور گودرزی؛صفحه 101

 

برچسب‌ها
خواندن 555 دفعه